Proiect 50/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şcoală în localitatea Săgeata , comuna Săgeata , judeţul Buzău „ în vederea derulării acestuia prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală

Bookmark the permalink.
Inapoi