Proiect 50/2018

privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Local de Salubrizare Săgeata , serviciu public din subordinea Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău

Proiect de hotarare nr. 50 – 22.08.2018

Bookmark the permalink.
Inapoi