Proiect 49/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare , modernizare , extindere şi dotare şcoală sat Dâmbroca , comuna Săgeata , judeţul Buzău „ în vederea derulării acestuia prinProgramul Naţional de Dezvoltare Locală

Bookmark the permalink.
Inapoi