Proiect 37/2019

ivind aprobararea rectificări nr.2 a bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al comunei Săgeata , judeţul Buzău

Bookmark the permalink.
Inapoi