Proiect 28/2019

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata , serviciu public din subordinea Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău

Bookmark the permalink.
Inapoi