Proiect 50/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Modernizare şcoală în localitatea Săgeata , comuna Săgeata , judeţul Buzău „ în vederea derulării acestuia prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală

Citeste mai mult

Proiect 49/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare , modernizare , extindere şi dotare şcoală sat Dâmbroca , comuna Săgeata , judeţul Buzău „ în vederea derulării acestuia prinProgramul Naţional de Dezvoltare Locală

Citeste mai mult

Proiect 48/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Construire Centru medical de permanenţă , sat Săgeata , comuna Săgeata , judeţul Buzău „ în vederea derulării acestuia prin
Programul Naţional de Dezvoltare Locală

Citeste mai mult