Proiecte în implementare

1. Extinderea retelei de alimentare cu apa in satele Gavanesti, Movilita si Banita
– Sursa finantare: Bugetul local si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

2. Construire retea publica de canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare in comuna Sageata, jud. Buzau
– Sursa finantare: Bugetul local si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

3. Reabilitare drum satesc DS4, sat Dambroca, comuna Sageata, jud. Buzau
– Sursa finantare: Bugetul local

4. Reabilitare, modernizare si dotare asezamant cultural din comuna Sageata, jud. Buzau
– Sursa finantare: Bugetul local si Compania Naționala de Investitii

Comments are closed.