Aparatul de specialitate

DEMNITARI:
Tănase Sorin – Primar
Ilie Constantin – Viceprimar

ADMINISTRATOR PUBLIC:
Vacant – Administrator public

SECRETAR GENERAL AL UAT COMUNA SĂGEATA:
Vacant – Secretar general al comunei

CABINET PRIMAR:
 Albu Constantin – Consilier
Vacant – Consilier

CABINET VICEPRIMAR:
Vacant – Consilier

COMPARTIMENT JURIDIC SI MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE
Albu Madalina Iuliana – Consilier juridic

COMPARTIMENT STARE CIVILA , ARHIVĂ ŞI SECRETARIAT
Petrache Elena – Inspector

BIROU BUGET CONTABILITATE , IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE , ACHIZIŢII PUBLICE , RESURSE UMANE ŞI SALARIZARE
Vacant – Sef birou
Craciun Florin – Consilier
Ichim Adrian Georgian – Referent
Baboi Elena Iulia – Inspector
Picu Catalin Florin – Inspector
Gheorghe Rafira – Consilier achizitii publice

COMPARTIMENTUL AGRICOL ŞI FOND FUNCIAR:
Zaharia Maria Miruna – Inspector 
Stanciu Elena – Inspector

COMPARTIMENT URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI CADASTRU
Vacant – Inspector

COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARĂ
Bucur Nicoleta Loredana – Inspector
Voinea Laurentiu Ionut – Inspector

COMPARTIMENT PROTECŢIA MEDIULUI , ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI SPAŢII VERZI
Vacant – Consilier

COMPARTIMENT CULTURĂ
Ghita Mihaela – Bibliotecar

COMPARTIMENT SITUAŢII DE URGENŢĂ
Ispas Marcel – Referent
Burlacu Costica – Sofer autospeciala

COMPARTIMENT GOSPODĂRIE COMUNALĂ
Iordache Nicolae – Referent
Zabava Aurica – Guard
Stancu Gheorghe – Muncitor necalificat
Petrosanu Nicolae – Muncitor necalificat
Titeica Constantin – Muncitor necalificat
Petrache Alexandru – Sofer microbuz scolar

COMPARTIMENT POLIŢIE LOCALĂ
Vacant – Politist local
Vacant – Politist local
Vacant – Politist local
Vacant – Politist local agent paza
Vacant – Politist local agent paza

COMPARTIMENT ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ , ART III ALIN 2 DIN OUG NR.63/2010
Ciurea Nicoleta – Asistent comunitar
27 asistenti personali ai persoanelor cu handicap

Comments are closed.