Aparatul de specialitate

DEMNITARI:
Vacant – Primar
ILIE CONSTANTIN – Viceprimar

ADMINISTRATOR PUBLIC:
TĂNASE SORIN

SECRETAR GENERAL AL UAT COMUNA SĂGEATA:
IANCU VIORICA RAIMONDA – Secretar general al comunei

CABINET PRIMAR:
ALBU CONSTANTIN – Consilier

COMPARTIMENT JURIDIC SI MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE

COMPARTIMENT STARE CIVILA , ARHIVĂ ŞI SECRETARIAT
Petrache Elena – Consilier

BIROU CONTABILITATE , IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE , ACHIZIŢII PUBLICE , RESURSE UMANE ŞI SALARIZARE
Craciun Florin – Consilier
Ichim Adrian Georgian – Referent
Baboi Elena Iulia – Referent
Picu Catalin Florin – Inspector

COMPARTIMENTUL AGRICOL ŞI FOND FUNCIAR:
Picu Alecsandra – Inspector
Zaharia Maria Miruna – Inspector – temporar vacant

COMPARTIMENT URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI CADASTRU
Petre Dumitru – Inspector

COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARĂ
Bucur Nicoleta Loredana – Inspector
Voinea Laurentiu Ionut – Inspector

COMPARTIMENT PROTECŢIA MEDIULUI , ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI SPAŢII VERZI

COMPARTIMENT CULTURĂ
Neacsu Mihaela – Bibliotecar

COMPARTIMENT SITUAŢII DE URGENŢĂ
Ispas Marcel – Referent
Burlacu Costica – Sofer autospeciala

COMPARTIMENT GOSPODĂRIE COMUNALĂ
Iordache Nicolae – Referent
Zabava Aurica – Guard
Banescu Alexandru – Muncitor necalificat
Stancu Gheorghe – Muncitor necalificat
Petrosanu Nicolae – Muncitor necalificat
Titeica Constantin – Muncitor necalificat
Petrache Alexandru – Sofer microbuz scolar

COMPARTIMENT POLIŢIE LOCALĂ

COMPARTIMENT ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ , ART III ALIN 2 DIN OUG NR.63/2010
Ciurea Nicoleta – Asistent comunitar
27 asistenti personali ai persoanelor cu handicap

Comments are closed.