Aparatul de specialitate

DEMNITARI:
Tănase Sorin – Primar
Ilie Constantin – Viceprimar

ADMINISTRATOR PUBLIC:
Vacant – Administrator public

SECRETAR GENERAL AL UAT COMUNA SĂGEATA:
Calcan Valerică – Secretar general al comunei – Delegat

CABINET PRIMAR:
Albu Constantin – Consilier
Petrache Elena – Consilier

CABINET VICEPRIMAR:
Simionoae Maria Roxana – Consilier

COMPARTIMENT JURIDIC SI MONITORIZARE PROCEDURI ADMINISTRATIVE
Tănase Elena Cristina – Consilier juridic

COMPARTIMENT STARE CIVILA , ARHIVĂ ŞI SECRETARIAT
Vacant – Inspector

COMPARTIMENT BUGET CONTABILITATE  , ACHIZIŢII PUBLICE , RESURSE UMANE ŞI SALARIZARE
Vacant temporar- Consilier
Gheorghe Rafira – Consilier achizitii publice

Vacant – Consilier

COMPARTIMENT IMPOZITE ŞI TAXE LOCALE
Baboi Elena Iulia – Inspector
Picu Catalin Florin – Consilier

COMPARTIMENTUL AGRICOL ŞI FOND FUNCIAR:
Zaharia Maria Miruna – Inspector 
Stanciu Elena – Inspector
Junele Alexandra-Petronia – Inspector

COMPARTIMENT URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI CADASTRU
Vacant – Inspector

COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA SI AUTORITATE TUTELARĂ
Vacant – Inspector
Calcan Valerica – Inspector

COMPARTIMENT PROTECŢIA MEDIULUI , ÎMBUNĂTĂŢIRI FUNCIARE ŞI SPAŢII VERZI
Vacant – Consilier

COMPARTIMENT CULTURĂ
Ghita Mihaela – Bibliotecar

COMPARTIMENT SITUAŢII DE URGENŢĂ
Ispas Marcel – Referent
Burlacu Costica – Sofer autospeciala

COMPARTIMENT GOSPODĂRIE COMUNALĂ
Raican Mihai – Muncitor calificat
Zabava Aurica – Guard
Zemoiu Catalin – Muncitor calificat
Stancu Gheorghe – Muncitor necalificat
Banescu Alexandru – Muncitor necalificat

COMPARTIMENT POLIŢIE LOCALĂ
Enache Gheorghe – Politist local
Bogean Daniel – Politist local
Vacant – Politist local
Stancu Gheorghe – Politist local agent paza

COMPARTIMENT ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ , ART III ALIN 2 DIN OUG NR.63/2010
Ciurea Nicoleta – Asistent comunitar
Petrache Alexandru – Sofer microbuz scolar
24 asistenti personali ai persoanelor cu handicap

Comments are closed.