Carieră

Anunt concurs – Functii publice

2020-03-17 17:44:00

Primăria Comunei Săgeata , judeţul Buzău , organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante , pe durată nedeterminată din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Săgeata , judeţul Buzău , după cum urmează :

- " consilier achiziţii publice , clasa I , grad profesional debutant " la Biroul buget contabilitate , impozite şi taxe locale , achiziţii publice , resurse umane şi salarizare ;

- " consilier juridic , clasa I , grad profesional debutant " la Compartimentul juridic şi monitorizare proceduri administrative ;

- " inspector , clasa I , grad profesional principal " la Compartimentul registru agricol şi fond funciar .


Anunt concurs –Consilier juridic – Compartiment juridic

2019-07-12 17:39:39


Rezultat proba scrisa concurs – Inspector – Registru agricol

2019-07-05 17:23:08


Rezultat selectie dosare concurs – Inspector – Registru agricol

2019-07-03 11:33:23


Anunt concurs – Inspector – Registru agricol

2019-06-24 17:31:03


Comments are closed.