Buletin informativ în conformitate cu art. 5 alin. 2 din Legea 544/2001

a) Actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Sageata , judetul Buzau.

b) Structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al Primariei comunei Sageata, judetul Buzau ;

b1) Organigrama institutiei

b2) Regulamentul de organizare si functionare

 b3) Programul de functionare: de Luni pâna Vineri, între orele: 8:00 – 16:00

 b4) Program de audiente:

Primar – Miercuri 9:00 -12:00
Viceprimar – Marti 10:00 – 12:00
Secretar general – Joi 10:00 – 12:00

c) Numele si prenumele persoanelor din conducerea Primariei comunei si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor de interes public.
Conducerea Primariei comunei :

  •  – Primar – Tănase Sorin
  •  – Viceprimar- Ilie Constantin
  • – Secretarul general – Calcan Valerică

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:  

d) Coordonatele de contact

  • Denumire:Primaria comunei Sageata , judetul  Buzau
  • Sediul:sat Săgeata, str. Principală, 127525, jud. Buzău.
  • Telefon :0238-781.168
  • Fax : 0338.406.338
  • Email: prim_sageata@yahoo.com
  • Pagina de internet: www.comunasageata.ro

e) Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil.

f) Lista cuprinzand documentele de interes public

Lista cuprinzand informatiile de interes public care se comunica din oficiu

Lista cuprinzand documentele de interes public propuse si:sau gestionate prin aparatul de specialitate al Primarului care se excepteaza de la liberul acces la informatiile de interes public

Lista cuprinzand documentele de interes public propuse si/sau gestionate prin aparatul de specialitate, altele decat cele puse la dispozitie din oficiu si care se comunica in conditiile art.7 din Legea 544/2001

h) Modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice în situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate

Comments are closed.