Anunțuri publice

Recensamantul General Agricol 2020

2021-05-13 13:59:24


Informare - Ridicare masuri executare silita

2021-04-09 18:40:56


Anunt public - Decizie incadrare APM - Proiect

2020-12-08 18:26:37

COMUNA SĂGEATA, titular al proiectului: ”Infiinţare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Săgeata, satele apartinatoare Beilic, Săgeata, Bordușani, Dâmbroca, Găvănești, jud Buzau”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Buzău, nu se supune evaluării impactului asupra mediului, nu se supune evaluării adecvate si nu se supune evaluării impactului asupra mediului în context transfrontalier, pentru proiectul sus mentionat, propus a fi amplasament în comuna Săgeata, jud Buzau. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la următoarea adresă de internet www.apmbuzau.ro


Anunt public - Solicitare acord mediu proiect

2020-12-03 19:24:36


Delimitare sectii votare – Alegeri Senat si Camera Deputatilor

2020-12-02 20:20:56


Comments are closed.