HCL 24/2022

privind aprobarea procedurii pentru acordarea eșalonării și/sau amânării la plata obligațiilor bugetare prevăzute la art.184 alin. (5) din Legea nr.207/2015, datorate bugetului local de către persoanele fizice și juridice – Anexa 1

Citeste mai mult

HCL 21/2022

privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, a devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
”Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Săgeata, satele aparținătoare Beilic,Săgeata,Bordușani,Dâmbroca,Găvănești,județul Buzău”

Citeste mai mult