HCL 52/2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Construire Centru medical de permanenţă , sat Săgeata , comuna Săgeata , judeţul Buzău „ în vederea derulării acestuia prin
Programul Naţional de Dezvoltare Locală

Bookmark the permalink.
Inapoi