HCL 36/2019

privind aprobarea D.A.L.I –Documentaţie de Avizare a Lucrarilor de Interventie şi a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitie ,, Modernizare drumuri săteşti în comuna Săgeata , judeţul Buzău ,,

Bookmark the permalink.
Inapoi