HCL 21/2022

privind aprobarea Cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, a devizului general estimativ și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
”Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comuna Săgeata, satele aparținătoare Beilic,Săgeata,Bordușani,Dâmbroca,Găvănești,județul Buzău”


Fișiere atașate:

Bookmark the permalink.
Inapoi