HCL 14/2019

rivind aprobararea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al comunei Săgeata , judeţul Buzău

Bookmark the permalink.
Inapoi