HCL 21/2024

privind: aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizati si a Devizului General actualizat aferente obiectivului de investiţie „MODERNIZARE ŞCOALĂ ÎN LOCALITATEA SĂGEATA, COMUNA SĂGEATA, JUDEŢUL BUZĂU”, obiectiv cofinanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală

Citeste mai mult

HCL 20/2024

privind înfiinţarea „Serviciului de utilitate publica de gestiune a sistemului de distributie a gazelor naturale în Comuna Săgeata, Judeţul Buzău”, aprobarea Studiului de fezabilitate „Inființare sistem de distributie gaze naturale în Comuna Săgeata, Satele aparținătoare Beilic, Bordușani, Săgeata, Dâmbroca, Găvănești, Judeţul Buzău”si a modalitatii de gestiune a acestuia precum si aprobarea documentaţiei de atribuire prin licitaţie publică deschisă de concesiune servicii a Contractului de delegare

Citeste mai mult