Anunt concurs – Functii publice

Primăria Comunei Săgeata , judeţul Buzău , organizează concurs de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice de execuţie vacante , pe durată nedeterminată din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Săgeata , judeţul Buzău , după cum urmează :

– ” consilier achiziţii publice , clasa I , grad profesional debutant ” la Biroul buget contabilitate , impozite şi taxe locale , achiziţii publice , resurse umane şi salarizare ;

– ” consilier juridic , clasa I , grad profesional debutant ” la Compartimentul juridic şi monitorizare proceduri administrative ;

– ” inspector , clasa I , grad profesional principal ” la Compartimentul registru agricol şi fond funciar .

Mai multe detalii in atasament.

Bookmark the permalink.
Inapoi