Economia

Activităţile economice care s-au dezvoltat în comuna Sageata, s-au bazat în mare măsură pe valorificarea resurselor locale, în special a terenului agricol, care ocupă 89.14% din suprafaţa totală a comunei.
Principalele ocupaţii ale locuitorilor comunei sunt legate de agricultură şi de creşterea animalelor. Ambele au fost favorizate în principal de aşezarea comunei în zona de câmpie şi de faptul că aproximativ 76.08% din teritoriul comunal este teren arabil.

Potentialul economic cat si structurile economice pentru valorificarea acestuia sunt modeste, dominant agricole, ceea ce confera comunei Sageata un suport redus de dezvoltare in perspectiva. Aceasta situatie se amplifica prin pozitia localitatii intr-o zona caracterizata prin diverse disfunctionalitati demografice, economice, sociale si de echipare edilitara, dar acesta nu este un impediment pentru locuitorii din Sageata. Suportul economic al comunei este asigurat, in principal, de fondul agricol care ocupa 83,12% din suprafata totala a teritoriului administrativ. Potentialul economic actual al asezarii este predominant agricol, cea mai mare parte a populatiei avand locuri de munca in exploatatiile agricole particulare, agromec-uri si in aile societati agricole. Sectorul zootehnic este dezvoltat Ia nivelul gospodariilor, dar pe teritoriul comunei isi desfasoara activitatea si SC AVICOLA SA Sageata.

Pe raza localitatii Sageata isi desfasoara activitatea o balastiera pe cursul Buzaului.

Distributia agentilor economici dupa domenii de activitate:
 unitati comerciale de desfacere cu amanuntul: 35;
 societati agricole prestatoare de servicii : 6;
 societati agricole: 5

Distributia agentilor economici dupa forma juridica:
 societati comerciale: 35;
 asociatii familiale: 1;
 persoane fizice autorizate: 45.

Deşi activităţile de producţie şi în special cele cu valoare adăugată mare, sunt slab reprezentate în sectorul întreprinderilor mici şi mijlocii, este de remarcat totuşi o diversitate a activităţilor desfăşurate de acestea: prelucrare şi stocare seminţe, extragere agregate de râu, prelucrare materiale de construcţie, servicii de mecanizare a agriculturii, comerţ.

Text preluat din “Strategia de dezvoltare locala a comunei Săgeata, judeţul Buzău pentru perioada 2014-2020”

Comments are closed.