Cultură şi învăţământ

lnvatamant

In comuna Sageata functioneaza 12 unitati de invatamant (6 scoli si 6 gradinite) care isi desfasoara activitatea in cladiri proprii, corespunzatoare din punct de vedere functional, iar cursurile sunt sustinute de catre 70 de cadre didactice.

In perioada anterioara au fost reabilitate Scoala generala cu clasele I-VIII Dimbroca, Scoala cu clasele I – IV Bordusani, Scoala cu clasele I -VIII Sageata si Scoala cu clasele I -VIII Gavanesti cu fonduri de Ia Banca Mondiala; Scoala cu clasele I – IV Banita si Scoala cu clasele I – IV Beilic au fost reabilitate cu fonduri proprii din bugetul local, iar in aceasta perioada se construieste un nou local pentru 3 grupe de gradinita si se reabiliteaza 2 localuri de gradinita in satele Sageata si Gavanesti, toate acestea exprimand preocuparea continua a conducerii administratiei locale pentru modernizarea si dezvoltarea localitatii.

Reteaua de invatamant a comunei este redata mai jos: 
Unitati de invatamant (total): 12;
 Scoli: 6;
 Gradinite: 6.

Cultura

În prezent, pe raza comunei Sageata sunt funcţionale doua cămine culturale:
in localitatea Sageata: din anul 1965 cladire parter, structura de rezistenta din zidarie cu Sp=420mp
cu teren aferent de 1.560mp;
 localitatea Banita: din anul 1967 cladire parter, structura de rezistenta din zidarie cu Sp=136mp cu
teren aferent de 1.000mp, dar care trebuie reabilitat.

Cladirile in care acestea isi desfasoara activitatea sunt reabilitate si dispun de toate conditiile necesare desfasurarii de activitati cultural artistice. Pe viitor se intentioneaza dotarea si modernizarea celor 2 camine culturale, precum si construirea altor 2 in satele Dimboca si Gavanesti.
La caminul cultural Sageata functiona si biblioteca comunala care beneficiaza de spatiu propriu, mobilier nou, calculatoare si, pe viitor, se doreste conectarea acestora Ia internet pentru ca cetatenii comunei sa aibe acces Ia acest sistem informational. În comună funcţionează în prezent 3 biblioteci şcolare, cea public a fost inchisa in 2013. Bibliotecile scolare ale comunei Sageata dispun de 9.082 unităţi de bibliotecă şi au 286 utilizatori activi. Oferă publicului cititor servicii de împrumut la domiciliu.

Text preluat din “Strategia de dezvoltare locala a comunei Săgeata, judeţul Buzău pentru perioada 2014-2020”

Comments are closed.