Anunt dezbatere publica – Proiect buget pe anul 2023

In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată,Primarul comunei Săgeata propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre nr. 27/03.01.2023 privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al comunei Săgeata,județul Buzău, pe anul 2023, ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului local al comunei Săgeata în ședința ordinară din data de 31.01.2023.

Citeste mai mult