Bun venit pe site-ul comunei Săgeata !

Săgeata este o comună mare, așezată în partea de câmp a județului Buzău, la o distanță de 17,3 km de orașul Buzău și 26 km de ultimele cute ale munților Carpați.
Este formată din 7 sate: Banița, Beilic, Bordușani, Dâmbroca, Găvănești, Movilița și Săgeata, satul de reședință. Toate satele sunt așezate în lungul aceleași șosele, pe malul stăng al râului Buzău. În unele părți, apropierea de râu ajunge la 7-8 m, distanța medie fiind de 400 m.

Anunt public

In conformitate cu prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată,Primarul comunei Săgeata propune spre dezbatere publică Proiectul de hotărâre nr. 27/03.01.2023 privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri și cheltuieli al comunei Săgeata,județul Buzău, pe anul 2023, ce urmează a fi supus spre aprobare Consiliului local al comunei … Citeste mai mult