Proiecte de hotărâri

TitluDescriereData
Proiect 17/2018privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Sageata, jud. Buzau2018/02/09
Proiect 16/2018privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Sageata, jud. Buzau2018/02/09
Proiect 15/2018privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al Scolii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu” comuna Sageata, jud. Buzau2018/02/09
Proiect 15/2018privind modificarea HCL nr. 51/2017 privind aprobare Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie „Construire centru medical de permanenta, sat Sageata, comuna Sageata, jud. Buzau”2018/01/22
Proiect 14/2018privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Sageata – familia ocupationala „Administratie” incepand cu 01.01.20182018/01/22
Proiect 13/2018privind aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei Sageata in domeniul public al comunei Sageata, jud. Buzau, a imobilului avand denumirea de Camin Cultural amplasat in comuna Sageata, sat Gavanesti, jud. Buzau2018/01/22
Proiect 12/2018privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei si denumirii unui imobil – cladire C1, situat in comuna Sageata, sat Gavanesti, jud. Buzau2018/01/22
Proiect 10/2018privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor pentru anul scolar 2017-2018, pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Sageata, jud. Buzau2018/01/22
Proiect 9/2018privind aprobara Planului de actiuni si lucrari de interes local in vederea repartizarii orelor de munca lunar pentru beneficiarii de ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat2018/01/22
Proiect 8/2018privind aprobarea programului de audiente acordate de consilierii locali in anul 20182018/01/22
Proiect 7/2018privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sageata, jud. Buzau2018/01/22
Proiect 6/2018privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local Sageata, jud. Buzau2018/01/22
Proiect 5/2018privind aprobarea structurii scolare pentru unitatea de invatamant cu personalitate juridica „Scoala Gimnaziala Nicolae Efrimescu din comuna Sageata, jud. Buzau”2018/01/22
Proiect 4/2018privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu hadicap grav din comuna Sageata, pe semestrul II al anului 20172018/01/22
Proiect 3/2018privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol electronic pentru semestrul II al anului 2017 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati2018/01/22
Proiect 2/2018privind aprobarea, pentru anul 2018, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav2018/01/22
Proiect 1/2018privind executia bugetului local al comunei Sageata pe trimestrul IV al anului 20172018/01/22

Comments are closed.