Proiecte de hotărâri

TitluDescriereData
Proiect 66/2018privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru Parohia “Adormirea Maicii Domnului “ din sat Dâmbroca , comuna Săgeata , judeţul Buzău2018/11/21
Proiect 65/2018privind aprobararea rectificarii nr.3 a bugetului general consolidat al comunei Sageata , judetul Buzău , pe anul 20182018/11/21
Proiect 64/2018privind aprobararea unor virări de credite de la un capitol la altul în cadrul bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 20182018/11/21
Proiect 63/2018privind aprobararea rectificarii nr.2 a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al Şcolii Gimnaziale ,, Nicolae Efrimescu,, Sageata2018/11/21
Proiect 62/2018privind aprobarea achiziţionării unui autoturism pentru deservirea Primăriei Comunei Săgeata , judeţul Buzău2018/11/21
Proiect 61/2018privind alocarea unei sume din bugetul local in vederea organizări serbari ,,Pomului de Crăciun,, pentru copiii din învăţământul preuniversitar de pe raza comunei Săgeata , judeţul Buzău2018/11/21
Proiect 60/2018privind numirea unei comisii de negociere şi acordarea unui acord de principiu în vederea cumpărării unui teren arabil în suprafaţă de 375 mp , situat în intravilanul satului Borduşani , comuna Săgeata , judeţul Buzău2018/11/21
Proiect 59/2018privind modificarea ştatului de funcţii la nivelul Primăriei Comunei Săgeata , judeţul Buzău , prin transformarea unei funcţii publice vacante de nivel superior în funcţie publică de nivel inferior2018/10/23
Proiect 58/2018privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de registru agricol2018/10/23
Proiect 57/2018privind numirea unei comisii de negociere şi acordarea unui acord de principiu în vederea cumpărării unui teren arabil în suprafaţă de 1118 mp , situat în intravilanul satului Săgeata , comuna Săgeata , judeţul Buzău2018/10/23
Proiect 56/2018privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Sageata, judeţul Buzău2018/10/23
Proiect 55/2018privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea funcţionare şi secţiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Săgeata , judeţul Buzău , pe trimestrul III al anului 20182018/10/23
Proiect 54/2018privind atestarea aparteneţei la domeniul privat al comunei Sageata a unei suprafete de teren2018/10/23
Proiect 53/2018privind aprobararea rectificarii nr.2 a bugetului general consolidat al comunei Sageata , judetul Buzău , pe anul 20182018/09/19
Proiect 52/2018privind aprobararea rectificarii nr.2 a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Săgeata , judetul Buzau , pe anul 20182018/09/19
Proiect 51/2018privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Lungu Ioan din comuna Săgeata , sat Beilic , judeţul Buzău , pentru edificarea unui imobil2018/08/22
Proiect 50/2018privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Local de Salubrizare Săgeata , serviciu public din subordinea Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău2018/08/22
Proiect 49/2018privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata , serviciu public din subordinea Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău2018/08/22
Proiect 48/2018privind modificarea Statului de functii aferent Serviciului Local de Salubrizare Sageata, serviciu public cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului local Sageata, jud. Buzau2018/07/23
Proiect 47/2018privind modificarea Statului de functii aferent Serviciului Public de Alimentare cu Apa Sageata, serviciu public cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului local Sageata, jud. Buzau2018/07/23
Proiect 46/2018privind aprobarea rectificarii nr. 1 a bugetului general consolidat al comunei Sageata, jud. Buzau pe anul 20182018/07/23
Proiect 45/2018privind aprobarea rectificarii nr. 1 a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al Scolii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu”  Sageata2018/07/23
Proiect 44/2018privind suplimentarea numarului burselor pentru anul scolar 2017-2018, pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Sageata, jud. Buzau2018/07/23
Proiect 43/2018privind aprobarea rectificarii nr. 1 a bugetului general consolidat al comunei Sageata, jud. Buzau pe anul 20182018/07/23
Proiect 42/2018privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Sageata, jud. Buzau2018/07/23
Proiect 41/2018privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local Sageata, jud. Buzau2018/07/23
Proiect 40/2018privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea functionare si sectiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Sageata, jud. Buzau, pe trimestul II al anului 20182018/07/23
Proiect 39/2018privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Sageata, pe semestrul I al anului 20182018/07/23
Proiect 38/2018privind analizare stadiului de inscriere a datelor in Registru agricol pentru semestrul I al anului 2018 si stabilirea masurilor pentru eficentizarea acestei activitati2018/07/23
Proiect 37/2018privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei locale in comuna Sageata, jud. Buzau si constituirea Comisiei locale de ordine publica2018/07/23
Proiect 36/2018privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public2018/06/22
Proiect 35/2018privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Săgeata , judeţul Buzău2018/06/22
Proiect 34/2018privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT Comuna Vadu Pașii, UAT Comuna Săgeata si UAT Judetul Buzau pentru promovarea proiectului “Infiintare retea de distributie gaze naturale incomunele Vadu Pasii si Sageata, judetul Buzau”2018/05/21
Proiect 33/2018privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitie ,, Construire centru medical de permanenţă , sat Sageata , comuna Sageata , judetul Buzau ,,2018/05/21
Proiect 32/2018privind completarea HCL nr. 31/31.05.2017 privind aprobarea Programului de masuri de gospodarire, infrumusetare si pastrarea ordinii si curateniei in comuna Sageata, jud. Buzau2018/04/19
Proiect 31/2018privind desemnarea consilierilor locali care sa faca parte din comisia cu atributii in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, autorizarea executarii lucrarilor de constructii2018/04/19
Proiect 30/2018privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale in perioada 2018-2020 la nivelul comunei Sageata, jud. Buzau2018/04/19
Proiect 29/2018privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a compartimentului de Asistenta Sociala, organizat la nivelul comunei Sageata, jud. Buzau2018/04/19
Proiect 28/2018privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern2018/04/19
Proiect 27/2018privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local Sageata, jud. Buzau2018/04/19
Proiect 26/2018privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea functionare si sectiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Sageata, jud. Buzau, pe anul 20182018/04/19
Proiect 25/2018privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 20172018/04/19
Proiect 23/2018privind reorganizarea „Serviciului public de salubrizare” fara personalitate juridica, din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Sageata, jud. Buzau, intr-un serviciu cu personalitate juridica, organizat in subordinea  Consiliului local Sageata, sub denumirea „Serviciu Local de Salubrizare Sageata”2018/03/23
Proiect 22/2018privind reorganizarea „Compartimentului de alimentare cu apa” fara personalitate juridica, din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Sageata, jud. Buzau, intr-un serviciu cu personalitate juridica, organizat in subordinea  Consiliului local Sageata, sub denumirea „Serviciu Public de Alimentare cu Apa Sageata”2018/03/23
Proiect 21/2018privind aprobarea Programului de Achizitii Publice pe anul 20182018/03/23
Proiect 20/2018privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Sageata, jud. Buzau2018/03/23
Proiect 19/2018privind modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Sageata, jud. Buzau2018/03/23
Proiect 17/2018privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Sageata, jud. Buzau2018/02/09
Proiect 16/2018privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Sageata, jud. Buzau2018/02/09
Proiect 15/2018privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al Scolii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu” comuna Sageata, jud. Buzau2018/02/09
Proiect 15/2018privind modificarea HCL nr. 51/2017 privind aprobare Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie „Construire centru medical de permanenta, sat Sageata, comuna Sageata, jud. Buzau”2018/01/22
Proiect 14/2018privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Sageata – familia ocupationala „Administratie” incepand cu 01.01.20182018/01/22
Proiect 13/2018privind aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei Sageata in domeniul public al comunei Sageata, jud. Buzau, a imobilului avand denumirea de Camin Cultural amplasat in comuna Sageata, sat Gavanesti, jud. Buzau2018/01/22
Proiect 12/2018privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei si denumirii unui imobil – cladire C1, situat in comuna Sageata, sat Gavanesti, jud. Buzau2018/01/22
Proiect 10/2018privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor pentru anul scolar 2017-2018, pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Sageata, jud. Buzau2018/01/22
Proiect 9/2018privind aprobara Planului de actiuni si lucrari de interes local in vederea repartizarii orelor de munca lunar pentru beneficiarii de ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat2018/01/22
Proiect 8/2018privind aprobarea programului de audiente acordate de consilierii locali in anul 20182018/01/22
Proiect 7/2018privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sageata, jud. Buzau2018/01/22
Proiect 6/2018privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local Sageata, jud. Buzau2018/01/22
Proiect 5/2018privind aprobarea structurii scolare pentru unitatea de invatamant cu personalitate juridica „Scoala Gimnaziala Nicolae Efrimescu din comuna Sageata, jud. Buzau”2018/01/22
Proiect 4/2018privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu hadicap grav din comuna Sageata, pe semestrul II al anului 20172018/01/22
Proiect 3/2018privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol electronic pentru semestrul II al anului 2017 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati2018/01/22
Proiect 2/2018privind aprobarea, pentru anul 2018, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav2018/01/22
Proiect 1/2018privind executia bugetului local al comunei Sageata pe trimestrul IV al anului 20172018/01/22

Comments are closed.