Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 53/2018privind aprobararea rectificarii nr.2 a bugetului general consolidat al comunei Sageata , judetul Buzău , pe anul 20182018/09/27
HCL 52/2018privind aprobararea rectificarii nr.2 a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Săgeata , judetul Buzau , pe anul 20182018/09/27
HCL 51/2018privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Lungu Ioan din comuna Săgeata , sat Beilic , judeţul Buzău , pentru edificarea unui imobil2018/08/30
HCL 50/2018privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Local de Salubrizare Săgeata , serviciu public din subordinea Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău2018/08/30
HCL 49/2018privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă Săgeata , serviciu public din subordinea Consiliului Local Săgeata , judeţul Buzău2018/08/30
HCL 48/2018privind modificarea Statului de functii aferent Serviciului Local de Salubrizare Sageata, serviciu public cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului local Sageata, jud. Buzau2018/07/31
HCL 47/2018privind modificarea Statului de functii aferent Serviciului Public de Alimentare cu Apa Sageata, serviciu public cu personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului local Sageata, jud. Buzau2018/07/31
HCL 46/2018privind aprobarea rectificarii nr. 1 a bugetului general consolidat al comunei Sageata, jud. Buzau pe anul 20182018/07/31
HCL 45/2018privind aprobarea rectificarii nr. 1 a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al Scolii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu”  Sageata2018/07/31
HCL 44/2018privind suplimentarea numarului burselor pentru anul scolar 2017-2018, pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Sageata, jud. Buzau2018/07/31
HCL 43/2018privind aprobarea rectificarii nr. 1 a bugetului general consolidat al comunei Sageata, jud. Buzau pe anul 20182018/07/31
HCL 42/2018privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al comunei Sageata, jud. Buzau2018/07/31
HCL 41/2018privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local Sageata, jud. Buzau2018/07/31
HCL 40/2018privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea functionare si sectiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Sageata, jud. Buzau, pe trimestul II al anului 20182018/07/31
HCL 39/2018privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Sageata, pe semestrul I al anului 20182018/07/31
HCL 38/2018privind analizare stadiului de inscriere a datelor in Registru agricol pentru semestrul I al anului 2018 si stabilirea masurilor pentru eficentizarea acestei activitati2018/07/31
HCL 37/2018privind infiintarea, organizarea si functionarea Politiei locale in comuna Sageata, jud. Buzau si constituirea Comisiei locale de ordine publica2018/07/31
HCL 36/2018privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea liberului acces la informaţiile de interes public2018/06/29
HCL 35/2018privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ al comunei Săgeata , judeţul Buzău2018/06/29
HCL 34/2018privind aprobarea acordului de parteneriat între UAT Comuna Vadu Pașii, UAT Comuna Săgeata si UAT Judetul Buzau pentru promovarea proiectului “Infiintare retea de distributie gaze naturale incomunele Vadu Pasii si Sageata, judetul Buzau”2018/05/29
HCL 33/2018privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investitie ,, Construire centru medical de permanenţă , sat Sageata , comuna Sageata , judetul Buzau ,,2018/05/29
HCL 32/2018privind completarea HCL nr. 31/31.05.2017 privind aprobarea Programului de masuri de gospodarire, infrumusetare si pastrarea ordinii si curateniei in comuna Sageata, jud. Buzau2018/04/27
HCL 31/2018privind desemnarea consilierilor locali care sa faca parte din comisia cu atributii in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, autorizarea executarii lucrarilor de constructii2018/04/27
HCL 30/2018privind aprobarea Planului strategic de dezvoltare a serviciilor sociale in perioada 2018-2020 la nivelul comunei Sageata, jud. Buzau2018/04/27
HCL 29/2018privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a compartimentului de Asistenta Sociala, organizat la nivelul comunei Sageata, jud. Buzau2018/04/27
HCL 28/2018privind insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern2018/04/27
HCL 27/2018privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local Sageata, jud. Buzau2018/04/27
HCL 26/2018privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea functionare si sectiunea dezvoltare ale bugetului local al comunei Sageata, jud. Buzau, pe anul 20182018/04/27
HCL 25/2018privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 20172018/04/27
Proiect 31/2018privind desemnarea consilierilor locali care sa faca parte din comisia cu atributii in domeniul urbanismului si amenajarii teritoriului, autorizarea executarii lucrarilor de constructii2018/04/19
HCL 24/2018privind acordarea unui ajutor de urgenta d-lui Feraru Pavel din comuna Sageata, sat Gavanesti, jud. Buzau2018/03/30
HCL 23/2018privind reorganizarea „Serviciului public de salubrizare” fara personalitate juridica, din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Sageata, jud. Buzau, intr-un serviciu cu personalitate juridica, organizat in subordinea  Consiliului local Sageata, sub denumirea „Serviciu Local de Salubrizare Sageata”2018/03/30
HCL 22/2018privind reorganizarea „Compartimentului de alimentare cu apa” fara personalitate juridica, din structura aparatului de specialitate al primarului comunei Sageata, jud. Buzau, intr-un serviciu cu personalitate juridica, organizat in subordinea  Consiliului local Sageata, sub denumirea „Serviciu Public de Alimentare cu Apa Sageata”2018/03/30
HCL 21/2018privind aprobarea Programului de Achizitii Publice pe anul 20182018/03/30
HCL 20/2018privind completarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Sageata, jud. Buzau2018/03/30
HCL 19/2018privind modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Sageata, jud. Buzau2018/03/30
HCL 18/2018privind acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei Zaharia Voica din comuna Săgeata , sat Săgeata , judeţul Buzău2018/02/16
HCL 17/2018privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Sageata, jud. Buzau2018/02/16
HCL 16/2018privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al Scolii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu” comuna Sageata, jud. Buzau2018/02/16
HCL 15/2018privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 al comunei Sageata, jud. Buzau2018/02/16
HCL 14/2018privind modificarea HCL nr. 51/2017 privind aprobare Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie „Construire centru medical de permanenta, sat Sageata, comuna Sageata, jud. Buzau”2018/01/31
HCL 13/2018privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Sageata – familia ocupationala „Administratie” incepand cu 01.01.20182018/01/31
HCL 12/2018privind aprobarea trecerii din domeniul privat al comunei Sageata in domeniul public al comunei Sageata, jud. Buzau, a imobilului avand denumirea de Camin Cultural amplasat in comuna Sageata, sat Gavanesti, jud. Buzau2018/01/31
HCL 11/2018privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei si denumirii unui imobil – cladire C1, situat in comuna Sageata, sat Gavanesti, jud. Buzau2018/01/31
HCL 10/2018privind aprobarea cuantumului si a numarului burselor pentru anul scolar 2017-2018, pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Sageata, jud. Buzau2018/01/31
HCL 9/2018privind aprobara Planului de actiuni si lucrari de interes local in vederea repartizarii orelor de munca lunar pentru beneficiarii de ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat2018/01/31
HCL 8/2018privind aprobarea programului de audiente acordate de consilierii locali in anul 20182018/01/31
HCL 7/2018privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sageata, jud. Buzau2018/01/31
HCL 6/2018privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local Sageata, jud. Buzau2018/01/31
HCL 5/2018privind aprobarea structurii scolare pentru unitatea de invatamant cu personalitate juridica „Scoala Gimnaziala Nicolae Efrimescu din comuna Sageata, jud. Buzau”2018/01/31
HCL 4/2018privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu hadicap grav din comuna Sageata, pe semestrul II al anului 20172018/01/31
HCL 3/2018privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol electronic pentru semestrul II al anului 2017 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati2018/01/31
HCL 2/2018privind aprobarea, pentru anul 2018, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav2018/01/31
HCL 1/2018privind executia bugetului local al comunei Sageata pe trimestrul IV al anului 20172018/01/31
HCL 64/2017privind stabilirea la nivelul comunei Sageata, jud. Buzau a impozitelor si taxelor locale, pentru anul fiscal 20182017/12/18
HCL 63/2017privind alocarea unei sume din bugetul local in vederea organizarii serbarii „Pomul de Craciun” pentru copii din invatamantul preuniversitar de pe raza comunei Sageata, jud. Buzau2017/12/18
HCL 62/2017privind aprobarea modului de utilizare a fondului de rulment pe anul 20172017/12/18
HCL 61/2017privind aprobarea rectifcarii nr. 3 a bugetului general consolidat al comunei Sageata, jud. Buzau pe anul 20172017/12/18
HCL 60/2017privind aprobarea rectifcarii nr. 3 a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al Scolii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu”  Sageata2017/12/18
HCL 59/2017privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Sageata a unei suprafete de teren2017/11/29
HCL 58/2017privind alipirea a doua terenuri situate in comuna Sageata, sat Sageata, jud. Buzau, propietate publica a comunei 2017/11/29
HCL 57/2017privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului public al comunei2017/11/29
HCL 56/2017privind executia bugetului local al comunei Sageata pe trimestrul III al anului 20172017/11/29
HCL 55/2017privind aprobarea rectifcarii nr. 2 a bugetului general consolidat al comunei Sageata, jud. Buzau pe anul 20172017/11/29
HCL 54/2017privind aprobarea rectifcarii nr. 2 a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al Scolii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu”  Sageata2017/11/29
HCL 53/2017privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local Sageata, jud. Buzau2017/11/29
HCL 52/2017privind aprobare Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie „Modernizare scoala in localitatea Sageata, comuna Sageata, jud. Buzau”2017/10/23
HCL 51/2017privind aprobare Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie „Construire centru medical de permanenta, sat Sageata, comuna Sageata, jud. Buzau”2017/10/23
HCL 50/2017privind aprobarea D.A.L.I.  – Documente de Avizare a Lucrarilor de Investitie si a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitie „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare scoala sat Dambroca, comuna Sageata, jud. Buzau2017/10/23
HCL 49/2017privind instrumentarea proiectului „Achizitia unei autospeciale de stins incendii”2017/09/28
HCL 47/2017privind aprobarea rectifcarii nr. 1 a bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al Scolii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu”  Sageata, prin validarea Dispozitiei primarului nr.388/11.09.2017 privind rectificarea bugetului propriu al comunei Sageata2017/09/28
HCL 46/2017privind aprobarea rectifcarii nr. 2 a bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al comunei Sageata, jud. Buzau2017/09/28
HCL 45/2017privind desemnarea reprezentantilor Consiliului local Sageata in Consiliul de Administratie in Comisia pentru evaluarea si asigurarea calitatii in Comisia pentru elaborarea si reviziurea Planului de dezvoltare institutionala, din cadrul unitatii de invatamant cu personalitate juridica de pe raza comunei Sageata pentru anul scolar 2017-20182017/09/28
HCL 44/2017privind aprobarea Acordului de parteneriat intre UAT Judetul Buzau, UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna Sageata si UAT Comuna Vadu Pasii pentru promovarea proiectului „Stimularea mobilitatii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limita de judet Braila – Robeasca – Vadu Pasii (E85)”2017/08/10
HCL 43/2017privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitie „Retea publica de canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare in comuna Sageata, jud. Buzau”2017/08/10
HCL 42/2017privind actualizarea devizului general la obiectivul de investitie „Retea publica de canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare in comuna Sageata, jud. Buzau” finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala2017/08/10
HCL 41/2017privind aprobarea rectifcarii nr. 1 a bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al comunei Sageata, jud. Buzau2017/07/31
HCL 40/2017privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sageata, jud. Buzau – familia ocupationala „Administratie”2017/07/31
HCL 39/2017privind modificarea HCL nr. 40/29.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al comunei Sageata2017/07/31
HCL 38/2017privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol electronic pentru semestrul I al anului 2017 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati2017/07/31
HCL 37/2017privind executia bugetului local al comunei Sageata pe trimestrul II al anului 20172017/07/31
HCL 36/2017privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local Sageata, jud. Buzau2017/07/31
HCL 35/2017privind aprobarea constituirii comisiei speciale pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Sageata, jud. Buzau2017/06/30
HCL 34/2017privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu hadicap grav din comuna Sageata, pe semestrul I al anului 20172017/06/30
HCL 33/2017privind modificarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Sageata, jud. Buzau2017/06/30
HCL 32/2017privind modificarea organigramei si a statului de functii la nivelul Primariei Comunei Sageata, prin transformarea unei functii publice vacante de nivel inferior in functie publica de nivel superior2017/05/31
HCL 31/2017privind aprobarea Programului de masuri de gospodarire, infrumusetare si pastrarea ordinii si curateniei in comuna Sageata, jud. Buzau2017/05/31
HCL 30/2017privind aprobarea programului de audiente acordate de consilierii locali in anul 20172017/05/31
HCL 29/2017privind acordarea unui ajutor financiar d-lui Mirea Stefan2017/04/28
HCL 28/2017privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local Sageata, jud. Buzau2017/04/28
HCL 27/2017privind executia bugetului local al comunei Sageata pe trimestrul I al anului 20172017/04/28
HCL 26/2017privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pe anul 20162017/04/28
HCL 25/2017privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Sageata, jud. Buzau2017/03/31
HCL 24/2017privind aprobarea bugetului general consolidat de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al comunei Sageata, jud. Buzau2017/03/31
HCL 23/2017privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al Scolii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu” Sageata2017/03/31
HCL 22/2017privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al comunei Sageata, jud. Buzau2017/03/31
HCL 21/2017privind modificarea HCL nr. 15/2014 privind aprobarea cumpararii unui teren in suprafata de 2.370mp, situat in comuna Sageata, sat Dambroca, jud. Buzau2017/03/31
HCL 20/2017privind modificarea HCL nr. 52/2016 privind achizitionarea de catre Comuna Sageata a imobilului – cladire si anexa propietare juridica, situat in comuna Sageata, sat Gavanesti, jud. Buzau2017/03/31
HCL 19/2017privind aprobarea investitiei „Construire centru medical de permaneta, sat Sageata, comuna Sageata, jud. Buzau”2017/03/14
HCL 18/2017privind aprobarea investitiei „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Scoala cu clasele I-VIII, sat Dambroca, comuna Sageata, jud. Buzau”2017/03/14
HCL 17/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare si extindere sistem de iluminat public stadal, in comuna Sageata, jud.Buzau”2017/03/14
HCL 16/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare drumuri de interes local in localitatile Bordusani, Dambroca, Sageata, Beilic si Gavanesti, in comuna Sageata, jud.Buzau”2017/03/14
HCL 15/2017privind validarea mandatului de consilier local al domnului Vasile Dumitru si nominalizarea acestuia in Comisia juridica si disciplina, munca si protectie sociala2017/03/14
HCL 14/2017privind incetarea de drept inainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Dragu Vasile2017/02/24
HCL 13/2017privind aprobara Planului de actiuni si lucrari de interes local in vederea repartizarii orelor de munca lunar pentru beneficiarii de ajutor social, conform prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat2017/02/24
HCL 12/2017privind aprobarea modificarii unei functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sageata, jud. Buzau2017/02/24
HCL 11/2017privind aprobarea, pentru anul 2017, a numarului de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav2017/02/24
HCL 10/2017privind executia bugetului local al comunei Sageata pe trimestrul III si IV al anului 20162017/02/24
HCL 9/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investi „Modernizare drumuri de interes local in localitatile Bordusani, Dambroca, Sageata, Beilic si Gavanesti, in comuna Sageata, jud.Buzau”2017/02/22
HCL 8/2017privind aprobarea investitiei „Modernizare scoala in localitatea Sageata, comuna Sageata, jud. Buzau”2017/02/22
HCL 7/2017privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii „Extinderea retelei de alimentare cu apa potabila a comunei Sageata, in localitatile Gavanesti, Movilita si Banita, jud. Buzau”2017/02/10
HCL 6/2017privind aprobarea cofinantarii obiectivului de investitii „Retea publica de canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare in comuna Sageata, jud. Buzau”2017/02/10
HCL 5/2017privind actualizarea devizului general la obiectivul de investitie „Extinderea retelei de alimentare cu apa potabila a comunei Sageata, in localitatile Gavanesti, Movilita si Banita, jud. Buzau” – finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala2017/02/10
HCL 4/2017privind actualizarea devizului general la obiectivul de investitie „Retea publica de canalizare a apelor uzate menajere si statie de epurare in comuna Sageata, jud. Buzau” – finantat prin Programul National de Dezvoltare Locala2017/02/10
HCL 3/2017privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local Sageata, jud. Buzau2017/02/10
HCL 2/2017privind aprobarea Acordului de parteneriat intre UAT Judetul Buzau, UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna Sageata si UAT Comuna Vadu Pasii pentru promovarea proiectului „Stimularea mobilitatii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limita de judet Braila – Robeasca – Vadu Pasii (E85)” – forma actualizata ianuarie 20172017/01/18
HCL 67/2016privind aprobarea acordului de parteneriat intre UAT Judetul Buzau, UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna Sageata si UAT Comune Vadu Pasii cu , pentru promovarea proiectului „Stimularea mobilitatii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limita de judet Braila – Robeasca – Vadu Pasii (E85)2016/12/22
HCL 66/2016privind valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora si amenzile aplicabile in comuna Sageata,jud. Buzau in anul 20172016/12/22
HCL 65/2016privind aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali si persoanelor cu hadicap grav din comuna Sageata, pe anul 20162016/12/22
HCL 64/2016privind aprobarea rectifcarii nr. 4 a bugetului propriu al comunei Sageata, jud. Buzau pe anul 20162016/12/22
HCL 63/2016privind aprobarea rectifcarii nr. 3 a bugetului propriu al comunei Sageata, jud. Buzau pe anul 20162016/12/09
HCL 62/2016privind alocarea unei sume din bugetul local in vederea organizarii serbarii „Pomul de Craciun” pentru copii din invatamantul preuniversitar de pe raza comunei Sageata2016/11/25
HCL 61/2016privind aprobarea suplimentarii numarului de burse scolare si cuantumul acestora pentru anul scolar 2016-2017, pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Sageata, jud. Buzau2016/11/25
HCL 60/2016privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului de transport scolar din patrimoniul UAT Comuna Sageata, jud. Buzau2016/11/25
HCL 59/2016privind modificarea HCL nr. 51/2016 privind aprobarea acordului de parteneriat intre UAT Comuna Sageata si UAT Comuna Robeasca, UAT Comuna Vadu Pasii cu UAT Judetul Buzau pentru promovarea proiectului „Stimularea mobiltatii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limita de judet Braila – Robeasca – Vadu Pasii (E85)”2016/11/10
HCL 58/2016privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local Sageata, jud. Buzau2016/11/01
HCL 57/2016privind infiintarea functiei de administrator public in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sageata2016/11/01
HCL 56/2016privind modul de decontare a cheltuielilor de transport a cadrelor didactice pentru perioada decembrie 2012 – decembrie 20132016/09/23
HCL 54/2016privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentatiei faza proiect tehnic – detalii de executie, aferenta obiectivului de investitii „Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Sageata, jud. Buzau”2016/09/23
HCL 53/2016privind achizitionarea serviciilor de consultanta, de asistenta si reprezentare2016/09/23
HCL 52/2016privind achizitionarea de catre Comuna Sageata a imobilului – cladire si anexa propietate juridica, situat in comuna Sageata, sat Gavanesti, jud. Buzau2016/09/23
HCL 51/2016privind aprobara acordului de parteneriat intre UAT Comuna Sageata si UAT Comuna Robeasca, UAT Comune Vadu Pasii cu UAT Judetul Buzau, pentru promovarea proiectului „Stimularea mobilitatii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul limita de judet Braila – Robeasca – Vadu Pasii (E85)2016/09/23
HCL 50/2016privind desemnarea reprezentantilor consiliului local care vor face parte din comisia de concurs pentru ocuparea functiei de director si director adjunct in cadrul Scolii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu” Sageata, jud. Buzau2016/09/23
HCL 49/2016privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente aflate in propietatea privata a comunei Sageata2016/09/23
HCL 40/2016privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local al Comunei Sageata2016/07/29
HCL 39/2016privind aprobarea programului de audiente acordate cetatenilor de catre consilierii locali ai comunei Sageata2016/07/29
HCL 38/2016privind darea in administrare si folosinta gratuita a cimitirelor satesti catre parohiile de care apartin2016/07/29
HCL 37/2016privind desemnarea reprezntantilor consiliului local in consiliul de administrare al Scolii Gimnaziale „Nicolae Efrimescu”, pentru anul scolar 2016-20172016/07/29
HCL 36/2016privind executia bugetului local al comunei Sageata pe trimestrul II al anului 20162016/07/29
HCL 35/2016privind stabilirea si organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sageata, jud. Buzau, pe principalele domenii de activitate2016/06/25
HCL 34/2016privind alegera Viceprimarului comunei Sageata, jud. Buzau2016/06/25
HCL 32/2016privind constituirea Consiliului Local al Comunei Sageata2016/06/25
HCL 31/2016privind validarea mandatelor consilierilor alesi in Consiliul Local Sageata2016/06/25
HCL 30/2016privind alegerea comisiei de validare a mandatelor de consilieri in Consiliul local Sageata, ale candidatilor alesi al 05 iunie 20162016/06/25
HCL 22/2016privind incheierea si aprobarea exercitiului bugetar pe anul 20152016/04/28
HCL 21/2016privind execuţia bugetului local al comunei Sageata pe trimestrul I al anului 20162016/04/28
HCL 18/2016privind aprobarea Programului Anual al Achizitiilor Publice pentru anul 20162016/02/29
HCL 17/2016privind aprobarea rectifcarii nr. 1 a bugetului propriu al comunei Sageata, jud. Buzau pe anul 20162016/02/29
HCL 11/2016privind aprobarea bugetului comunei Sageata, jud. Buzau, pe anul 20162016/01/29

Comments are closed.